Gr 8 Toets

Gr 8 Assesseringsboek

R50

Categories: , , .

Product Description

Wiskunde Assesseringsboek met basiese en probleem-gebaseerde vrae en volledige antwoorde, soos verlang deur CAPS vir Graad 8 leerders

Onderwerpe

Kwartaal 1

1        Telgetalle

2        Verhouding, Eweredigheid en Koers

3        Heelgetalle

4        Eksponente en Wetenskaplike-notasie

5        Getalpatrone en Verwantskappe

6        Algebraïese uitdrukkings

7        Vergelykings

Kwartaal 2

1        Algebraïese uitdrukkings

2        Vergelykings

3        Konstruksies

4        Meetkunde van reguit lyne

5        Meetkunde van 2-D vorms

Kwartaal 3

1        Gewone breuke en Persentasies

2        Desimale breuke

3        Die Stelling van Pythagoras

4        Omtrek en Oppervlakte

5        Volume en Buite-oppervlakte

6        Statistiek

Kwartaal 4

1        Funksies en Verwantskappe

2        Vergelykings en Woordsomme

3        Grafieke

4        Transformasie Meetkunde

5        Meetkunde van 3-D voorwerpe

6        Waarskynlikheid

7       Spoedtoetse en Meervoudige keusevrae